Lista uczniów przyjętych do klasy I LO w Wołczynie na rok szkolny 2020/2021 zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku A Zespołu Szkół w Wołczynie w dniu 19.08.20 r. o godz. 14.00