Lista podręczników na rok szkolny 2024/2025

Poniżej publikujemy listę podręczników dla uczniów szkoły podstawowej obowiązującą w roku szkolnym 2024/2025. Wszystkie podręczniki ZA WYJATKIEM PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII objęte są dotacją podręcznikową, a więc będą wypożyczone uczniom przez bibliotekę szkolną. Podręczniki do religii nie są zakupione przez szkołę. Rodzice zaopatrują w nie dzieci we własnym zakresie.

Continue Reading

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna: § 1. Postanowienia ogólne § 2 Zasady rekrutacji § 3 Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji § 4 Postępowanie rekrutacyjne Komisja rekrutacyjna: § 5 Procedura odwoławcza § 6 Postępowanie uzupełniające Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia w roku, w…

Continue Reading
Facebook
YouTube