Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna nr 217/2020, z dnia: 28.01.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn, a także terminów składania dokumentów w tych postępowaniach rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/21 trwać będzie do 6 marca 2020 r.

Rodzice chcący zapisać dziecko do naszej Szkoły mogą otrzymać odpowiedni wniosek lub zgłoszenie w sekretariacie Szkoły (budynek B) lub pobrać je bezpośrednio ze strony.

Osoby zamieszkałe w obwodzie Szkoły zgłaszają dziecko do klasy I, natomiast pozostali składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.


Dokumenty do pobrania:
Skip to content