Dyrekcja Zespołu Szkół w Wołczynie informuje, iż wszyscy kandydaci do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie na rok szkolny 2020/2021 zostali przyjęci.

Lista uczniów przyjętych do poszczególnych klas pierwszych została wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku A Zespołu Szkół w Wołczynie.

Skip to content