Tymi słowami rozpoczął się w naszej szkole montaż słowno – muzyczny upamiętniający obchody 231 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. Przepojona szczerym patriotyzmem i wolą ratowania upadającej Rzeczypospolitej ustawa z 3 maja 1791 r. regulowała podstawowe prawa i obowiązki ogółu mieszkańców kraju oraz zasady organizacji władzy państwowej.

         Akademię przygotowała  młodzież z klasy siódmej, ósmej oraz liceum. Ta innowacyjna  lekcja historii pokazała nam, byśmy docenili trud walki, cenę poniesionych ofiar oraz wyciągnęli właściwą naukę i nie  popełniali więcej podobnych błędów.

Pin It on Pinterest