Tegoroczne obchody Dnia Języków Obcych w Liceum związane były z programem Erasmus + i naszym nowym międzynarodowym projektem „Developing Entrepreneurial Skills While at School”. Szkoły z Hiszpanii i Łotwy wysłały nam wirtualne pocztówki z pozdrowieniami z swoich ojczystych językach i języku angielskim.

My również nagraliśmy krótki filmik w języku polskim i angielskim i wysłaliśmy do wszystkich szkół partnerskich. We wszystkich szkołach uczestniczących w projekcie odbył się „Project Partners’ Day”, którego rolą było przybliżenie całej społeczności szkolnej miast, państw i szkół realizujących projekt. Licealiści pod kierunkiem pani J. Broniszewskiej – Bator wykonali plakaty, które zostały wystawione na szkolnym korytarzu. Podczas zajęć języka angielskiego wszyscy mogli dowiedzieć się więcej o projekcie i zapoznać się z ciekawą prezentacją multimedialną dotyczącą krajów partnerskich wykonaną przez pana B. Włosa. Podczas zebrania z rodzicami pani B. Tyszkowska, koordynator projektu zapoznała rodziców z założeniami projektu i zadaniami, które będą wykonywane lokalnie i podczas spotkań wyjazdowych. Nauczyciele Zespołu Szkół poznali skład zespołu projektowego oraz harmonogram prac w projekcie na posiedzeniu rady pedagogicznej.

B.T.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
YouTube
Instagram