Niepodległość jest najwyższym dobrem każdego, kto żyje w kraju , odznaczającym się tym statusem. Niepodległy kraj, to niepodległy obywatel-wolny od swego rodzaju służalczości. Są na świecie państwa, które miały ją  od zawsze, są i takie, które, które o niepodległość walczyć musiały. Do tej drugiej grupy zalicza się Polska. 11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy waleczność i bohaterstwo naszych przodków, dzięki którym po 123 latach wróciliśmy na mapę świata.

Akcja, rozpoczęta w 2018 roku, przez ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, jest wyrazem wdzięczności uczniów dla Tych, co walczyli za wolność. Inicjatywa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego też jest nadal kontynuowana.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Zespołu Szkół w Wołczynie kolejny raz dołączyli się do akcji i 11 listopada o godzinie 11:11 odśpiewali  wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, którego treść jest odbiciem zmagań Polaków o wolną ojczyznę. Do hymnu przystąpili wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Wołczynie. Licealiści z opiekunami SU Anną Wesołowską i Wiesławem Nowakiem, uczniowie klas IV-VIII wraz z opiekunami SU Justyną Broniszewską-Bator, Marcinem Kopanieckim i Krzysztofem Mozgawą,  odśpiewali go w murach szkoły. Uczniowie klas I-IV wyszli pod pomnik poświęcony ofiarom II wojny światowej i tam dołączyli do śpiewających.

Dzień ten był dniem szczególnym. Wszyscy uczniowie przyszli w strojach galowych, a swoją postawą i zaangażowaniem w tę uroczystą chwilę, dali wyraz temu, że nie są obce im dzieje Polski i Ci, dzięki którym żyją teraz w wolnym kraju. Wyrazili również nadzieję, że inicjatywa będzie kontynuowana w następnych latach, gdyż pamięć o wydarzeniach, dzięki który jesteśmy tu i teraz nie może zostać zapomniana.

Skip to content