17 września – rocznica napaści na Polskę

17 września obchodzimy 83 rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Atak ten był wynikiem tajnego porozumienia zawartego 23 sierpnia 1939 pomiędzy niemieckim ministrem spraw zagranicznych Joachimem von Ribbentropem a ministrem spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesławem Mołotowem. Pakt Ribbentrop – Mołotow zakładał nie tylko podział państwa polskiego, ale też nie wykluczał ustanowienia na ziemiach pomiędzy Wisłą a Bugiem Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Dla armii polskiej toczącej od ponad dwóch tygodni ciężkie walki z Niemcami atak ze wschodu był całkowitym zaskoczeniem i ciosem zadanym w plecy.

Facebook
YouTube
Instagram