PRACOWNICY ADMINISTRACJI  
Główny księgowy mgr Piwowar Agnieszka
Główny specjalista ds. księgowości mgr Kukla Marzena
Główny specjalista ds. płac
mgr Gajewska Justyna
Starszy specjalista ds. kadr
mgr Burban Barbara
Starszy specjalista ds. BHP mgr Staszewski Krzysztof
Kierownik administracji Antkowiak Aneta
Samodzielny referent – sekretariat (bud. A) mgr Garbowska Ewa
Samodzielny referent – sekretariat uczniowski (bud. A) mgr Matelska Karina
Sekretarka – sekretariat (bud. B) Bar Małgorzata
Starszy specjalista ds informatycznych mgr Kelniarz Mirosław
Informatyk mgr Śpiewak Andrzej
Intendent Woźnik-Polanowska Krystyna
Facebook
YouTube
Instagram