WYTYCZNE DLA ZDĄJACYCH EGZAMIN MATURALNY

SEKCJA 1 – KTO MOŻE PRZYJŚĆ NA EGZAMIN, KTO MOŻE BYĆ OBECNY NA TERENIE SZKOŁY PODCZAS EGZAMINU ORAZ ZASADY KORZYSTANIAZ PRZYBORÓW PODCZAS EGZAMINU. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestniczącaw przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin,…

Continue Reading
Skip to content