W pierwszy weekend lutego br. w Obornikach Śląskich odbył się finał etapu okręgowego XLVII Olimpiady Geograficznej dla licealistów z województwa dolnośląskiego i opolskiego. Naszą szkołę reprezentowali Marta Polte i Kacper Rosiak z II klasy czteroletniego liceum, którzy kilka miesięcy wcześniej w ramach kwalifikacji do tego etapu musieli napisać pracę badawczą na jeden z 4 zaproponowanych tematów. Dla młodych geografów było to nowe doświadczenie, bardzo wymagające i absorbujące. Musieli dokonać obserwacji i pomiarów w terenie, sporządzić dokumentację fotograficzną, poszukać materiałów w dostępnej literaturze, przeprowadzić wywiady z osobami, zrobić niezbędne notatki aby w efekcie napisać 25-30 stronicową pracę konkursową.  Marta zajęła się charakterystyką fizycznogeograficzną wybranego zbiornika wodnego w Gospodarstwie Rybackim „Markowe”, natomiast Kacper zaproponował jednodniową wycieczkę rowerową uwzględniającą najciekawsze miejsca przyrodniczo – kulturowe w gminie Wołczyn i Byczyna. W grudniu 2020r. Komitet Okręgowy, mający siedzibę na Uniwersytecie Wrocławskim, dokonał pozytywnej oceny prac naszych licealistów i tym samym zakwalifikował Martę i Kacpra do dalszego etapu olimpiady. Można nadmienić, że ich prace otrzymały bardzo wysokie oceny przekraczające poziom 90 pkt., co w dotychczasowym 12 letniej historii angażowania się naszych licealistów w tych zmaganiach, było jednym z wyższych wyników. Łącznie do II etapu zakwalifikowana została rekordowa liczba 97 uczestników, z czego 17 osób z Opolszczyzny i 80 z Dolnego Śląska, spośród ponad 250 chętnych zgłoszonych przez nauczycieli we wrześniu 2020r. Jak zwykle najliczniej były reprezentowane największe ośrodki okręgu takie jak Wrocław, Wałbrzych oraz Opole.

            Ze względu na panującą pandemię i nałożone obostrzenia organizacja olimpiady do końca stała pod dużym znakiem zapytania. Jednak dzięki determinacji organizatorów, udało się przeprowadzić zawody II stopnia ograniczając zmagania tylko do etapu pisemnego w jednym dniu. Po zmianie regulaminu nie przeprowadzono, etapu ustnego, który zwyczajowo był przeprowadzany w drugim dniu olimpiady. W całej Polsce w 14 ośrodkach przystąpiło prawie 1000 uczestników.

            Dolnośląsko – opolski finał odbył się w Obornikach Śl., miasteczku położonym na malowniczych polodowcowych wzgórzach morenowych Wału Trzebnickiego. To niespełna 10-tysięczne miasteczko przed II w. św. miało status uzdrowiska, nazywało się Bad Obernigk, i w tamtym czasie było licznie odwiedzane przez kuracjuszy. Olimpiada Geograficzna została przeprowadzona w ogromnej hali widowiskowo – sportowej z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, bez zwyczajowego uroczystego otwarcia, powitania uczestników i ich opiekunów, a po zakończeniu bez podsumowania, ogłoszenia wyników i wręczenia zaświadczeń uczestnictwa oraz nagród dla zwycięzców.

            Tematyka zadań geograficznych zawsze była jedną wielką nieznaną dziedziną, i chociaż nasi licealiści spędzili wiele godzin przygotowując się do tego challenge’u, to z racji ich pierwszego startu w tak prestiżowej imprezie, odczuwali pewien dyskomfort, że czegoś nie zgłębili, nie powtórzyli albo po ludzku zapomnieli. Wśród pytań do nielicznych należały takie, które wynikały z podstawy programowej w liceum, np. znajomość  typów wybrzeży, obliczanie spadku nachylenia projektowanego tunelu czy porównywanie powierzchni wybranych państw na mapie w odwzorowaniu walcowym równokątnym Merkatora. Jednak większość zadań było o dużym poziome trudności, bardzo nietypowych i wyszukanych, często z zagadnień „okołogeograficznych”, np. miara spłaszczenia elipsoidy ziemskiej, dokonania polskich himalaistów, oddalenie barycentrum układu Ziemia – Księżyc od środka Ziemi, czy rozpoznanie na podstawie opisu żółwia szylkretowego i pingwina równikowego. Były także zadania związane z aktualną sytuacją pandemiczną na świecie w kontekście wybranych chorób wywoływanych przez wirusy Denga, Ebola, MERS, SARS czy Zika.

Nasi uczniowie uplasowali się w środku stawki  i chociaż nie zakwalifikowali się do kolejnego etapu, mają dużo satysfakcji z uzyskanego rezultatu. To ich ogromny osobisty sukces oraz duży wkład do promowania naszego liceum na forum województwa i regionu. Marta i Kacper już teraz deklarują chęć startu w przyszłym roku w Olimpiadzie Geograficznej i ze swojej strony zachęcają do udziału pozostałych licealistów. Ubiegłoroczny sukces naszego absolwenta Mateusza Łężnego, który uzyskał tytuł finalisty etapu centralnego w Gdyni, zapewne przyczynił się do promowania hasła ”Sukces jest blisko Ciebie”. Należy odnotować, że finał okręgowy wygrał Piotr Zatwarnicki, uczeń III LO w Opolu, który zdobywając 106 pkt. (na 120 możliwych) osiągnął najwyższy wynik w Polsce. Do finału centralnego z naszego okręgu potencjalnie może zakwalifikować się 12 – 14 uczniów, ostateczną listę po weryfikacji wyników okręgowych ogłosi Komitet Główny na przełomie lutego i marca br. Wszelkie szczegóły dotyczące pytań konkursowych, wyników i bieżących informacji można znaleźć na http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/aktualnosci/

            Już wkrótce w miesiącu maja br. zostaną opublikowane nowe tematy kolejnej XLVIII Olimpiady Geograficznej, więc wszystkich miłośników geografii zachęcamy do wyboru tematu, napisania pracy i spróbowania swoich sił w tym dość specyficznym wyzwaniu. Na oddanie pracy jest sporo czasu, upływa on bowiem z końcem października 2021r. Jeżeli wśród uczniów są osoby chętne do przeżycia ciekawego spotkania z geografią, to gorąco zachęcamy do poszukania swojej szansy w przyszłorocznej edycji Olimpiady Geograficznej.  Marta i Kacper już wiedzą, że to bardzo sympatyczna i wartościowa przygoda z tą dziedziną wiedzy, dziękujemy im za włożony wkład i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach Olimpiady.

Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda nasze LICEUM

Kliknij tutaj
Skip to content