W pierwszy weekend marca Komitet Główny Olimpiady Geograficznej w Warszawie opublikował zweryfikowane wyniki II okręgowego etapu, który dla województw opolskiego i dolnośląskiego został przeprowadzony w II LO w Opolu w dniach 8 i 9 lutego 2020 r. Brał w nich udział maturzysta wołczyńskiego liceum Mateusz Łężny, gdzie w gronie 72 uczestników zajął po weryfikacji bardzo wysokie VI miejsce z wynikiem 115,5 pkt. Osiągnięty przez Mateusza rezultat okazał się na tyle wysoki, że pozwolił mu zakwalifikować się do finału centralnego XLVI Olimpiady Geograficznej, który odbędzie się w dniach 16-19 kwietnia 2020r. Gospodarzem zawodów będzie jedna z najlepszych szkół średnich w Polsce III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Mateusz będzie jednym ze 122 uczestników z całej Polski, najliczniejszą reprezentację będzie miał nasz okręg dolnośląsko – opolski w rekordowej liczbie aż 18 licealistów (15 z Dolnego Śląska i 3 z Opolszczyzny). Pełną listę wyników weryfikacji można zobaczyć tutaj ← kliknij aby otworzyć.                                      Mateusz wystartował w Olimpiadzie Geograficznej po raz trzeci. W poprzednich dwóch edycjach zdobył dużo doświadczenia poszerzając znacznie zasób swojej wiedzy. Z wielką gracją umiał zaprezentować swoje umiejętności dokonania charakterystyki wylosowanego obszaru lub obiektu geograficznego. Jego wypowiedź była nagradzana gromkimi brawami publiczności oraz maksymalną punktacją jurorów. Jednak do awansu na finał centralny zawsze brakował kilku punktów. Tym razem udało się, niczym w powiedzeniu „do trzech razy sztuka”. Kwalifikując się w tym roku do Gdyni nasz licealista dokonał historycznego wyczynu w kilkunastoletnim funkcjonowaniu Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie, gdyż żadnemu uczniowi nie udało się wcześniej dojść do tak wysokiego szczebla w kategorii olimpiad przedmiotowych. Jest to ogromny sukces ucznia, wielka radość jego opiekuna i zrazem nauczyciela geografii Bogusława Włosa oraz duży prestiż dla szkoły oraz naszego miasteczka. Należy nadmienić, że Wołczyn będzie najmniejszą miejscowością wśród wszystkich miast mających swoich reprezentantów w Gdyni, często wojewódzkich o uniwersyteckim charakterze.

            Droga Mateusza do finału centralnego była długa i wieloetapowa. Mianowicie warunkiem uczestniczenia w 1-szym etapie było napisanie pracy badawczej na jeden z 4 tematów i przekazanie jej do dnia 15 listopada 2019r. do Komitetu Okręgowego we Wrocławiu. Za pracę pt. ”Zróżnicowanie krajobrazu miejskiego Wołczyna
jako przykład pozytywnej i negatywnej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym”
nasz uczeń uzyskał 84 pkt. na 100 możliwych i tym samym został zakwalifikowany do kolejnego etapu, który został rozegrany na początku lutego w Opolu. Drugi etap był podzielony na dwie części; pisemną odbywającą się w sobotę 8 lutego 2020r. i część ustną następnego dnia. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali różnorodne zadania o dużym poziomie trudności, nierzadko wykraczającym poza program geografii rozszerzonej w liceum. Pytania były z geografii fizycznej oraz społeczno – ekonomicznej i dotyczyły zarówno Polski jaki i pozostałych regionów świata. Niektóre miały zabarwienie historyczne np. dotyczyły historii tworzenia linii kolejowych (wiedeńskiej, petersburskiej) na terenach XIX-wiecznej Polski. Były zadania związane z geologią (przekroje geologiczne wybranych rejonów Afryki), hydrologią (długość odcinków granicznych polskich rzek), czy związane ze światową gospodarką (m.in. poziom wydobycia surowców mineralnych, wielkość przeładunków w wybranych portach morskich Europy). Były i takie, które wymagały umiejętności matematycznych np. należało dokonać obliczeń demograficznych danej populacji ludności czy obliczyć długość wyciągu krzesełkowego. Łącznie etap ten obejmował 31 zadań, za które można było uzyskać maksymalnie 120 pkt. Z etapu pisemnego Mateusz uzyskał 79,5 pkt., co dało mu przepustkę do ścisłego finału ustnego, w którym znalazło się 21 uczestników. Po pisemnych zmaganiach organizator olimpiady zorganizował wycieczkę po najciekawszych zakątkach Opola, w której wzięli udział przyjezdni uczniowie i ich nauczyciele. 

Etap ustny składał się z wyświetlanego na slajdach quizu geograficznego oraz swobodnej wypowiedzi przed komisją i publicznością na temat dotyczący charakterystyki fizycznogeograficznej oraz sposobów zagospodarowania dużego miasta Europy. Los przydzielił Mateuszowi duży port morski naszego zachodniego sąsiada – Hamburg. Ta część olimpiady była znakomita w wykonaniu naszego zdolnego maturzysty, gdyż na 40 możliwych do zdobycia punktów uzyskał aż 36 pkt., najwyższy wynik tego etapu. Podsumowanie geograficznych zmagań dokonał przewodniczący Komitetu Okręgowego we Wrocławiu Pan prof. dr hab. Zdzisław Jary, który ogłosił ostateczne wyniki i wręczył licealistom dyplomy, zaświadczenia o udziale w olimpiadzie oraz nagrody rzeczowe.

Przed Mateuszem ponad miesiąc intensywnych przygotowań do finału centralnego w najmłodszym polskim porcie morskim nad pięknym polskim Bałtykiem. Jest to o tyle trudne, że będzie on musiał pogodzić przygotowania olimpiadowe z egzaminem maturalnych, który odbędzie się zaledwie dwa tygodnie później. Ale płyną z tego także pewne korzyści, otóż zgodnie z regulaminem finaliści oraz laureaci Olimpiady Geograficznej są zwolnieni z egzaminu maturalnego z geografii z 100% wynikiem wpisanym na świadectwie dojrzałości. Ponadto przy rekrutacji na wiele różnych uczelni finalistom i laureatom przysługują szczególne uprawnienia, gdyż mają większe szanse przyjęcia na wymarzone, nie tylko geograficzne studia. Gratulując Mateuszowi pięknego osiągnięcia, życzymy spokojnych, twórczych i efektywnych przygotowań oraz jak najlepszego wyniku na finale centralnym w Gdyni.

Biuletyn Informacji

bip
Skip to content