W roku szkolnym 2021/2022 obowiązują następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II:
  • 15.10.2021 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 12.11.2021 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 07.01.2022 –  uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 02.05.2022 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 24-26.05.2022 – egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
  • 17.06.2022 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
 • Liceum Ogólnokształcące:
  • 15.10.2021  – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 12.11.2021 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 07-01.2022 –  uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 02.05.2022 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 4-6.05.2022 – egzamin maturalny – część pisemna
  • 17.06.2022 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
Skip to content