W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II:
  • 4-5.01.2021 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 4.06.2021 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 25-27.05.2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
 • Liceum Ogólnokształcące:
  • 4-5.01.2021  – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 4.06.2021 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 4-6.05.2021 – egzamin maturalny – część pisemna

Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda nasze LICEUM

Kliknij tutaj
Skip to content