W warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbył się 28 kwietnia 2022 roku finał IX edycji konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”, organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Celem konkursu jest popularyzowanie kultury bezpieczeństwa oraz kształtowanie pożądanych postaw uczniów w zakresie bezpieczeństwa pracy. Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w roku szkolnym 2013/14 jako element programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, ale przede wszystkim jako sprawdzian poziomu wiedzy zdobytej przez jego uczestników.
W IX edycji konkursu, przebiegającej pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, wzięło udział
8 tysięcy uczniów szkół ponadpodstawowych. Do finału zakwalifikowało się 48 najlepszych w wśród nich uczeń naszego Liceum Ogólnokształcącego Kacper Rosiak, który zajął II miejsce na etapie rejonowym w Opolu. Opiekunem ucznia był Krzysztof Staszewski – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.
Finał rozgrywał się pod nadzorem Centralnej Komisji Konkursowej, której przewodniczył Bartosz Kopeć – wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. Gośćmi honorowymi finału byli: Sławomir Adamiec, dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki, Włodzimierz Owczarczyk, członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Daniel Podgórski, zastępca dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego ds. Certyfikacji i Edukacji oraz Krzysztof Wiśniewski, II Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Zadaniem uczestników finału konkursu było udzielenie odpowiedzi na 50 pytań zamkniętych, zarówno jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru, w tym na 20 pytań o podwyższonym stopniu trudności. Niestety Kacprowi nie udało zostać się laureatem konkursu, jednak sam udział w finale, znalezienie się wśród 48 najlepszych w kraju, jest ogromnym osiągnięciem, za które należą się gratulacje.

Skip to content