29 kwietnia 2022r. w auli Zespołu Szkół w Wołczynie odbyła się uroczystość Pożegnania Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie. W tym roku pożegnaliśmy już ostatni rocznik absolwentów trzyletniego liceum na podbudowie gimnazjum. Wychowawcą klasy była pani mgr Franciszka Łęczyńska. Klasa liczyła 22 uczniów i wszyscy uzyskali świadectwo ukończenia nauki w naszym liceum.
1. Adaszyńska Natalia
2. Barut Zofia
3. Dobrzańska Nikola
4. Duda Karolina
5. Felusiak Amelia
6. Franusz Mateusz
7. Kirsch Luisa
8. Kopacka Dagmara
9. Krakowiak Maja
10. Krauspe Bartłomiej
11. Łabędzka Paulia
12. Łakoma Martyna
13. Mormul Bartosz
14. Mudrak Aleksandra
15. Neugebauer Jakub
16. Pająk Laura
17. Podkówka Mikołaj
18. Podwysocka Wiktoria
19. Prokop Maciej
20. Staszewska Lena
21. Sypko Anna
22. Szymczyszyn Jakub  


Tegoroczną uroczystość uświetniło wielu gości między innymi: Burmistrz Wołczyna, pan Jan Leszek Wiącek, Wiceburmistrz, pan Boguław Adaszyński, Wicestarosta Powiatu Kluczborskiego, pan Lesław Czernik, Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, brat Rafał Tański, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Wołczynie, pan Marcin Kaczmarczyk, pani Dyrektor Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie, Małgorzata Pieńkowska, Grono Pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie wraz z panią dyrektor Zespołu Szkół w Wołczynie, Ewą Włos oraz panią Wicedyrektor, Ewą Rogożą i rodzice tegorocznych absolwentów.
Mottem uroczystości były słowa księdza Jana Twardowskiego: „Kiedy wydaje się , że wszystko się skończyło, wszystko się zaczyna.” To przesłanie wraz z życzeniami powodzenia i zadowolenia z wyników egzaminu maturalnego wraz z drobnymi upominkami przekazali uczniowie klasy III a 4-letniego liceum tegorocznym absolwentom . Uczniowie tej klasy wraz z wychowawcą, panią Beatą Tyszkowską przygotowali uroczystość Pożegnania Absolwentów.
Uczestnicy uroczystości mogli również zobaczyć filmik ze zdjęciami i zabawnymi lub wzruszającymi komentarzami absolwentów z życia szkoły, w formie wspomnień z całego okresu nauki w naszej szkole. Filmik został nagrany przez uczniów młodszej klasy i był prezentem dla odchodzących maturzystów. Filmik ze zdjęciami nadal można zobaczyć na szkolnej stronie facebook.
Podczas uroczystości głos zabrał pan burmistrz Jan Leszek Wiącek, gratulując uczniom wysokich wyników w nauce i życząc im powodzenia na maturze i na kolejnych etapach ich życia i kształcenia. Pan burmistrz wręczył również list gratulacyjny pani dyrektor Ewie Włos. Następnie głos zabrał pan starosta, Lesław Czernik, który również zwrócił się z gratulacjami do absolwentów, ich rodziców oraz całego grona pedagogicznego. Bardzo poruszające było pożegnanie wychowawczyni klasy, pani Franciszki Łęczyńskiej, która podsumowała wspólne chwile, wycieczki klasowe oraz ważne wydarzenia z życia klasy. Tradycją naszej szkoły jest wystąpienie przedstawiciela absolwentów, który zabiera głos w imieniu całej klasy. W tym roku był nim stypendysta Prezesa Rady Ministrów, Bartłomiej Krauspe, który w słodko- gorzkim stylu podsumował czas nauki w wołczyńskim liceum.
Pani dyrektor Ewa Włos w swoim wystąpieniu zadedykowała absolwentom pewną myśl – „Zobacz świat nie taki, jakim jest, ale jaki powinien być.” Zwróciła się do nich, aby pamiętali, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. Zaapelowała o szacunek dla każdego napotkanego człowieka i życzyła, aby szli przez życie z takim samym zapałem i entuzjazmem, jaki towarzyszył im tego dnia, kiedy odbierali świadectwo ukończenia szkoły, by nie rezygnowali z marzeń, nie cofali się wstecz i nie zapominali o tych, którzy ich ukształtowali.
Ważną częścią uroczystości było wręczenie świadectw ukończenia liceum oraz nagród wyróżnionym uczniom. Najlepsi uczniowie odebrali również statuetki „Glorii” oraz stypendia za wysokie wyniki w nauce. Natomiast rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.
Dwunastu uczniów tej klasy otrzymało świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie z wyróżnieniem, czyli uzyskało średnią ocen co najmniej 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Uczennica Paulina Łabędzka zdobyła najwyższą roczną średnią ocen w klasie 5,50. Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali również nagrodę specjalną za bardzo dobre wyniki w nauce w postaci statuetki Złotej bądź Srebrnej Glorii. Wśród nich byli:
1. Karolina Duda
2. Amelia Felusiak
3. Luisa Kirsch
4. Dagmara Kopacka
5. Bartłomiej Krauspe
6. Paulina Łabędzka
7. Bartosz Mormul
8. Aleksandra Mudrak
9. Jakub Neugebauer
10. Mikołaj Podkówka
11. Lena Staszewska
12. Anna Sypko
Dodatkowo, uczniowie ze średnią ocen co najmniej 5,00 zostali nagrodzeni stypendium za wysokie wyniki w nauce. Byli to:
1. Amelia Felusiak
2. Dagmara Kopacka
3. Bartłomiej Krauspe
4. Lena Staszewska
5. Paulina Łabędzka
6. Aleksandra Mudrak
Uczniowie: Amelia Felusiak i Mikołaj Podkówka otrzymali również nagrody książkowe za zaangażowanie w życie szkoły, w tym przede wszystkim za ich wieloletnią działalność w Samorządzie Uczniowskim. Natomiast Lena Staszewska została nagrodzona za największą liczbę zdobytych punktów plusowych z zachowania.
Wszystkim nagrodzonym życzymy gratulujemy i życzymy powodzenia.

mgr Beata Tyszkowska

 

Skip to content