Przyszło nam żyć i działać w ciekawych czasach – wszystko (bądź prawie wszystko) odbywa się online. Filmoteka Szkolna również przeszła na ten kanał warsztatowy.

19 listopada odbyły się warsztaty filmoznawcze nt. krytyki filmowej prowadzone przez Sebastiana Smolińskiego. Wzięli w nich udział zainteresowani uczniowie LO.

Wiadomo, że oprócz oglądania filmów świetnie jest umieć o nich rozmawiać, pisać recenzje tak, aby zaciekawić czytelnika i nie zdradzić fabuły filmu. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, kim jest krytyk w czasach nowych mediów, spróbowali swoich sił w recenzowaniu, zaciekawianiu i inspirującej analizie filmów

16 grudnia odbyły się  warsztaty filmoznawcze z Kamilą Kołacz nt. Alfabetu kina.

To były zajęcia dające fundamenty wiedzy o kinie. Trochę teorii i dużo ćwiczeń w rozpoznawaniu planów, nazywaniu części kompozycyjnych oglądanych filmów, zgadywaniu tytułów filmów po kadrze… Dla niektórych uporządkowanie dotychczasowej wiedzy, dla niektórych nowe wiadomości – na pewno przydatne, aby umieć mówić o filmie jako tekście kultury.

Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda nasze LICEUM

Kliknij tutaj
Skip to content