Ze względu na zalecany okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).

Ustala się następujące procedury dla czytelników:

 1. Biblioteka Szkolna jest otwarta wg harmonogramu konsultacji z nauczycielami.
 2. Wypożyczenia realizowane są do 15 czerwca 2020 r. włącznie.
 3. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni, Centrum Multimedialnego oraz do księgozbioru i czasopism.
 4. Czytelnicy będą obsługiwani przy głównym wejściu do biblioteki – nie mogą wchodzić bezpośrednio do biblioteki i samodzielnie wyszukiwać książek.
 5. Czytelnicy powinni zastosować się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego w kontaktach z nauczycielami biblioteki (maseczki, rękawiczki, dystans społeczny).
 6. Czytelnik, który chce wypożyczyć książkę powinien mieć przygotowany spis tytułów aby ograniczyć czas przebywania w szkole.
 7. Obowiązkowe zwroty książek i podręczników dotyczą uczniów z klas VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz klasy III Liceum Ogólnokształcącego.
 8. Zwroty dla uczniów pozostałych klas zostaną określone w późniejszym terminie.
 9. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować żadnymi preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 1. Zwroty podręczników realizowane są wg Regulaminu Biblioteki Szkolnej (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 2. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 3. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani wpłacić koszt zakupu podręcznika na konto szkoły w ustalonym terminie.
 1. Harmonogram zwrotu podręczników zostanie ustalony i przesłany uczniom oraz rodzicom przez dziennik elektroniczny Librus.
 2. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany wiadomością przez dziennik elektroniczny Librus.
 3. Wszelkie pytania dotyczące zwrotu książek należy kierować na adres e-mail bibliotekaszkolna@zs.wolczyn.pl

Ustala się następujące procedury działania Biblioteki Szkolnej:

 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 2. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę w kontakcie z czytelnikami.
 3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 6. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 8. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 9. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
 10. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *