W szkole realizowane są projekty edukacyjne o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym skierowane zarówno do uczniów jak i nauczycieli oraz pracowników szkoły.

W minionym roku szkolnym szkoła rozpoczęła realizację dwuletniego międzynarodowego  projektu współpracy szkół w ramach programu ERASMUS+ (kliknij tutaj)

W listopadzie 2020 roku przystąpiliśmy do projektu Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża! (kliknij tutaj)

Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda nasze LICEUM

Kliknij tutaj
Skip to content