PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WOŁCZYNIE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Plan pracy  jest zgodny z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły oraz z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, jak również  jest  pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych;

CELE:

 • wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy na rzecz szkoły, całej społeczności uczniowskiej liceum;
 • włączanie się w przygotowanie uroczystości szkolnych;
 • upowszechnianie wśród młodzieży znajomość ich praw i obowiązków;
 • kształtowanie odpowiedzialność za podejmowane zadania;
 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów;
 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami i organizowanie akcji mających na celu integrację społeczności uczniowskiej;
 • podtrzymywanie tradycji szkoły;
 • promocja szkoły;
 • działalność kulturalna, oświatowa, sportowa, charytatywna, rozrywkowa i naukowa w szkole i poza nią;
 • reprezentowanie uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami szkoły.

 

TERMINY I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA BIEŻĄCY ROK SZKOLNY 2020/2021

 Wrzesień

 • wybory przedstawicieli samorządu przez poszczególne klasy
 • przeprowadzenie wyborów do Prezydium Zarządu
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań SU i określenie ich terminów
 • opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021
 • udział w gminnych obchodach rocznicy agresji sowieckiej na Polskę
 • 09- 23 .09 udział w zajęciach w ramach Europejskiego Dnia Języków
 • wybory najsympatyczniejszego licealistę
 • 09. 2020 udział w strajku klimatycznym – akcja informacyjna w szkole ( ambasador akcji Lena Staszewska)
 • projekcja filmu dokumentalnego SOS dla Ziemi i dyskusja na godzinach wychowawczych

 

Październik

 • przedstawienie składu Zarządu SU na apelu informacyjnym poszczególnych klasach
 • zebranie samorządu i ustalenie stałych terminów spotkań SU
 • aktualizacja podstrony internetowej SU na stronie szkoły
 • nawiązanie współpracy z opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta – p. B. Kwiatoń Czernik
 • przygotowanie życzeń pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • włączenie się w uroczystość ślubowania klas pierwszych – odczytanie roty ślubowania przez Przewodniczącą SU i powitanie uczniów kl. I w społeczności uczniowskiej
 • 15-17 .10.2020 udział w biegu Erasmusa i działaniach upowszechniających program Erasmus
 • pierwsze spotkanie z cyklu: „Wieczór z kulturą.”
 • współpraca z redakcją szkolnej gazetki „ Science”

 

Listopad

 • zagospodarowanie tablicy SU (skład SU, opiekunki, okolicznościowe dni obchodzone w ONZ, kalendarz działań SU)
 • 10. 2020 – udział w obchodach Święta Niepodległości
 • udział w obradach Komisji Budżetu lub w sesji Rady Miejskiej (według możliwości: stacjonarnie lub online) kl. 1LO
 • XI światowy dzień życzliwości i pozdrowień. Umieszczenie pozdrowień napisanych przez nauczycieli i uczniów na szkolnej stronie internetowej
 • andrzejki w klasach
 • drugie spotkanie z cyklu : „Wieczó z kulturą”
 • współpraca z redakcją szkolnej gazetki „ Science”

 

Grudzień

 • 6 XII – „czerwona czapka” zwalnia z pytania
 • przygotowanie życzeń świątecznych dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów – Librus, Facebook/strona internetowa szkoły, radiowęzeł
 • tydzień piosenek świątecznych, pastorałek i kolęd ( długie przerwy) – radiowęzeł
 • wigilie klasowe
 • udział w akcji charytatywnej we współpracy z OPS w Wołczynie
 • współpraca z redakcją szkolnej gazetki „ Science”
 • trzecie spotkanie z cyklu: „Wieczór z kulturą.”

 

Styczeń

 • udział w obradach Komisji Budżetu lub w sesji Rady Miejskiej (według możliwości: stacjonarnie lub online) kl. 2 LO ( 4 letnie)
 • aktualizacja tablicy SU oraz podstrony internetowej SU na stronie szkoły
 • podsumowanie działań w I semestrze
 • współpraca z redakcją szkolnej gazetki „ Science”

 

Luty

 • walentynki szkolne
 • 02. 2021 – dzień walki z rakiem, działania na rzecz dzieci z Przylądka Nadziei we Wrocławiu
 • trzecie spotkanie z cyklu: „Wieczorki z kulturą.”
 • współpraca z redakcją szkolnej gazetki „ Science”
 • czwarte spotkanie z cyklu: „Wieczór z kulturą.”

 

Marzec

 • aktualizacja tablicy SU
 • 8 marca – życzenia i piosenki przez radiowęzeł , wybór najsympatyczniejszej licealistki
 • 21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny – warsztaty naukowe/lekcje na wesoło/potyczki matematyczne
 • udział w obradach Komisji Budżetu lub w sesji Rady Miejskiej (według możliwości: stacjonarnie lub online) kl. 2 LO ( 3 letnie)
 • włączenie się w działania promując e LO – Dzień Otwarty
 • piąte spotkanie z cyklu: „Wieczór z kulturą.”
 • współpraca z redakcją szkolnej gazetki „ Science”

 

Kwiecień

 • licealne śniadanie wielkanocne w klasach
 • przygotowanie życzeń świątecznych dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów
 • współpraca z redakcją szkolnej gazetki „ Science”
 • szóste spotkanie z cyklu: „Wieczór z kulturą.”

 

Maj

 • aktualizacja tablicy SU oraz podstrony internetowej SU na stronie szkoły
 • majówka na świeżym powietrzu – spotkania integracyjne klas w ramach godzin wychowawczych ( promocja zdrowego stylu życia)
 • kino plenerowe – integracja licealistów
 • wstępne działania zmierzające do wyboru patrona szkoły

 

Czerwiec

 • zebranie podsumowujące – opracowanie wniosków do pracy SU na przyszły rok szkolny
 • kino plenerowe – integracja licealistów
 • przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy
 • przygotowanie opinii dla ucznia ubiegającego się o stypendium Ministra Edukacji
 • udział w kapitule przyznającej statuetki Glorii

 

opracował:

Zarząd Samorządu Uczniowskiego LO wraz z opiekunami

Beata Tyszkowska

Justyna Broniszewska- Bator

 

Skip to content