przewodniczącaZofia Rogacz – kl. II

zastępczyni przewodniczącej Dominika Neugebauer – kl. II

sekretarz – Jakub Hanuszewicz – kl. IA

skarbnik Szymon Chojętakl. IB

członek Roman Frankiewiczkl. III

 

Samorządem Uczniowskim opiekują się:

mgr Bogumiła Niedziałek Jungowska

Facebook
YouTube
Instagram