Ogromnie nam miło przedstawić  tegorocznych stypendystów Zespołu Szkół w Wołczynie, którzy dnia 04.03.2021r. wraz z rodzicami uczestniczyli w uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Opolskiego oraz listów gratulacyjnych. Uczniowie ubiegający się o te stypendia muszą spełniać wysokie kryteria.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Natomiast  stypendium w ramach programu „Wspieramy Najlepszych III” przyznawane przez Marszałka Województwa Opolskiego mogli się ubiegać uczniowie klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły zawodowej. Warunkiem była uzyskana w roku szkolnym 2019/2020 średnia ze wszystkich ocen nie niższa niż 4,9 oraz średnia z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych nie niższa niż 4,7.

Nagrodzeni uczniowie naszego Zespołu Szkół w Wołczynie to:

Julia Koryluk, uczennica  klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie wyróżniona Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Aleksandra Malcher, uczennica  klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie wyróżniona Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Marta Gość, uczennica  klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie wyróżniona Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w ramach programu ”Wspieramy Najlepszych III”

Natalia Wojciechowska , uczennica  klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie wyróżniona Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w ramach programu ”Wspieramy Najlepszych III”

Amelia Łakomska, uczennica klasy VII C Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie wyróżniona Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w ramach programu ”Wspieramy Najlepszych III”

Zuzanna Stężały, uczennica klasy VII C Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie wyróżniona Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w ramach programu ”Wspieramy Najlepszych III”

Uroczystość uświetnili swoją obecnością starosta kluczborski,  pan Mirosław Birecki, wice starosta, pan Lesław Czernik oraz  burmistrz Wołczyna pan Bogusław Adaszyński, którzy nawiązując do słów pisarza Emila Oescha: „Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach,” pogratulowali nagrodzonym i wręczyli listy oraz drobne upominki.  Aleksandra Malcher, w imieniu wszystkich nagrodzonych, podziękowała pani dyrektor Ewie Włos za zorganizowanie tego wydarzenia, które można było oglądać również na żywo na szkolnej stronie internetowej.

Ze względów bezpieczeństwa w uroczystości mogła wziąć udział niewielka grupa osób, dlatego mogliśmy lepiej poznać naszych stypendystów oglądając krótkie filmiki przygotowane i przesłane przez przyjaciół wyróżnionych uczniów. Spotkanie prowadzili,  Kinga Średniak i Mikołaj Podkówka, członkowie  Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie. Całość wydarzenia uświetnił zespół muzyczny naszego liceum wykonując swoje autorskie utwory muzyczne.