W minionym tygodniu zostały ogłoszone przez CKE ostateczne wyniki matur. W naszym LO, w roku szkolnym 2021/2022, maturę zdało 100% uczniów.

Na ten sukces składa się wiele czynników m.in.:

  • Indywidualizacja procesu nauczania oraz praca w małych zespołach,
  • Doświadczona kadra kierownicza i pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach,
  • Rozwijanie pasji i zainteresowania poprzez udział uczniów w warsztatach, zajęciach laboratoryjnych, konserwatoriach, dyskusjach panelowych oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
  • Wsparcie oraz  przyjazna atmosfera.