Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy we współpracy z Archiwum Państwowym w Opolu oraz WBP im. E. Smołki w Opolu zorganizowała po raz kolejny wojewódzki konkurs „Moje drzewo genealogiczne – moja genealogia”.

Zadaniem uczestnik ze szkół średnich było wykonanie prezentacji multimedialnej lub nagranie filmu na temat „Szkoła mojego przodka”.

Praca miała przedstawiać obraz życia przodka w jego szkolnych czasach: wiek, w jakim zaczął uczęszczać do szkoły, warunki, w jakich się uczył w domu i w szkole, przedmioty nauczane w jego szkole, sposób oceniania, nagrody i kary, szkolne gry i zabawy.

Przed wykonaniem i złożeniem prc trzeba było obowiązkowo zgłosić się do konkursu do 28 lutego. Tak też zrobiłyśmy. Trzy uczennicy klasy III LO (4) postanowiły zmierzyć się z tym ciekawym choć trudnym zadaniem. Po przyjęciu zgłoszenia wzięłyśmy udział w specjalnych warsztatach genealogicznych, a potem już trzeba było działać.

Aleksandra Malcher przygotowała film nt. szkolnego życia swojego dziadka, Marta Kościuk zbierała materiały na prezentację o szkole babci, a Estera namówiła do współpracy mamę i też pracowała nad prezentacją. Ważne były: pomysł, zgodność pracy konkursowej z tematyką, samodzielność, różnorodność zamieszczanych treści i materiałów.

Trud został doceniony a bank nagród rozbity:

I miejsce – Aleksandra Malcher

II miejsce – Marta Kościuk

Wyróżnienie – Estera Olejnik

Cieszymy się i serdecznie gratulujemy!

Iwona Baldy

W Archiwum Państwowym w Opolu rozstrzygnięto sześć konkursów dla dzieci i młodzieży | Nowa Trybuna Opolska (nto.pl)

Wyniki IV konkursu genealogicznego „Moje drzewo genealogiczne – moja genealogia” – Opolscy Genealodzy