Żyjemy tu i teraz
Mamy jedno życie, jeden punkt:
Co zdążymy zrobić, to zostanie,
Choćby ktoś inny mógł mieć inne zdanie

A więc pamiętaj – w trudną porę
Marzeń i dobra masz być ambasadorem.
Żyj tak, by w wieczór swego istnienia.
Nie mieć sobie nic do zarzucenia.

 

        To głębokie w swojej wymowie przesłanie, pochodzące z „Traktatu moralnego” Czesława Miłosza, było mottem przewodnim uroczystości ślubowania uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie. 30 września to bardzo ważny dzień  w  uczniowskim życiu naszych pierwszaków – zostali oficjalnie przyjęci do  licealnej wspólnoty. Pierwsza klasa liceum i wybór naszej szkoły, to naprawdę znakomita decyzja, biorąc pod uwagę ranking szkół, w których zajmujemy wysokie, znaczące pozycje.  Cieszymy się, że zaszczycili nas swoją obecnością nasi goście : Pan Wicestarosta Kluczborski Lesław Czernik, Pani Naczelnik Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku Joanna Neugebauer, brat Rafał Tański proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wołczynie oraz rodzice uczniów. Po zakończeniu uroczystego ślubowania Pani Dyrektor Ewa Włos wraz wicestarostą wręczyli uczniom akty mianowania.

        Uczniowie klasy maturalnej zwrócili uwagę na to, że ślubowanie to uroczystość, która zobowiązuje, ważne jest by ją dojrzale rozumieć i  uświadomić sobie znaczenie i wagę tego słowa. Pamiętajmy, że ślubowanie składali nasi przodkowie na przestrzeni dziejów narodu polskiego. Ślubowali i dochowywali wierności słowa, które wypowiadali.

        Na długo w pamięci zapadną szczególnie ciepłe słowa pani dyrektor, skierowane do naszych uczniów i zaproszonych gości. Zwracając się do zebranych, przywołała słowa Stanisława Staszica „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada”. Przypomniała, że słowa te zobowiązują nas wszystkich do pielęgnowania wartości takich jak uczciwość, pracowitość, prawdomówność, zdyscyplinowanie, kultywowanie tradycji narodowych, wierność chrześcijańskim wartościom, poszanowanie ludzkiej godności. Składając życzenia niezapomnianych chwil i radości z każdego dnia spędzonego w murach naszej szkoły, zwróciła się bezpośrednio do uczniów klas pierwszych – „odnajdźcie swoich przewodników, nauczycieli w poznawaniu wiedzy w swoich wybranych dziedzinach nauki” podkreślając, że za sukcesem każdego ucznia stoi przede wszystkim wiara w siebie, motywacja, ciężka praca oraz wsparcie bliskich.

        Uroczystość zakończyło podziękowanie uczniów klasy pierwszej za serdeczne przyjęcie do grona licealistów oraz obietnica, iż nie zawiodą pokładanych w nich nadziei –  „będziemy kultywować już powstałe i tworzyć nowe tradycje, które niewątpliwie wzbogacą życie naszego liceum”. Na ręce pani dyrektor przekazany został  Akt Ślubowania podpisany przez wszystkich uczniów  klasy jako dowód przynależności do liceum.

Naszym młodszym koleżankom i kolegom, którzy oficjalnie stali się częścią szkolnej społeczności Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie życzymy, aby w czasie czterech lat nauki nie tylko zdobywali wiedzę, ale także rozwijali swoje pasje i nawiązywali przyjaźnie, które przetrwają lata. Powodzenia!

 

Szczególne podziękowania dla pani Czesławy Zabłockiej, pana Wiesława Nowaka oraz pana Andrzeja Śpiewaka za pomoc w organizacji uroczystości.

Wychowawca klasy ILO

mgr Anna Wesołowska

Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda nasze LICEUM

Kliknij tutaj
Skip to content