W ramach współpracy naszego liceum z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego uczniowie klasy I realizują projekt pt. Tożsamość – kim jestem i skąd się wywodzę? Warsztaty dla młodych odkrywców.
Pragnę serdecznie podziękować koordynatorom współpracy: dr Małgorzacie Alberskiej, Patrycji Ściebior-Jońskiej i Katarzynie Mierzwiak za zorganizowanie online kolejnego spotkania warsztatowego w ramach realizacji wyżej wymienionego projektu. Dzięki temu przedsięwzięciu młodzież może rozwijać kompetencje społeczne, które są bardzo ważne w nawiązywaniu dialogu międzypokoleniowego.
Gratuluję młodzieży aktywnego udziału i zaangażowania w realizację tego ciekawego i odkrywczego projektu.

Dyrektor Zespołu Szkół w Wołczynie
Ewa Włos

          Tożsamość – kim jestem i skąd się wywodzę. Warsztaty dla młodych odkrywców – to projekt, który realizuje klasa I LO, zorganizowany przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, którego celem jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań przeszłością związaną z historią swojej rodziny i miejsca zamieszkania.
Projekt służy kultywowaniu i przekazywaniu tradycji rodzinnych i lokalnych młodemu pokoleniu, rozwojowi kompetencji społecznych w postaci nawiązania dialogu międzypokoleniowego oraz relacji międzyludzkich ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania ludzi starszych oraz tradycji oraz pamiątek rodzinnych i lokalnych. Sposobem aktywizacji są wywiady i rozmowy uczniów i uczennic ze starszym pokoleniem na temat historii rodzinnych, społeczeństwa, rodziny, wspólnoty lokalnej i jej historii oraz tradycji i obyczajów.
Młodzi uczestnicy odkrywają, kim są, skąd pochodzą i dlaczego w ich rodzinnych domach kultywuje się takie, a nie inne tradycje. W trakcie warsztatów pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiają podstawowe narzędzia pomocne przy odtwarzaniu i prezentowaniu historii lokalnej oraz historii rodzin. Efektem projektu ma być przygotowanie i zaprezentowanie przez uczniów prezentacji multimedialnej.

Katarzyna Mierzwiak

Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda nasze LICEUM

Kliknij tutaj
Skip to content