17 września obchodzimy 83 rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Atak ten był wynikiem tajnego porozumienia zawartego 23 sierpnia 1939 pomiędzy niemieckim ministrem spraw zagranicznych Joachimem von Ribbentropem a ministrem spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesławem Mołotowem.  Pakt Ribbentrop – Mołotow zakładał nie tylko podział państwa polskiego, ale też nie wykluczał ustanowienia na ziemiach pomiędzy Wisłą a Bugiem Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Dla armii polskiej toczącej od ponad dwóch tygodni ciężkie walki z Niemcami atak ze wschodu był całkowitym zaskoczeniem i ciosem zadanym w plecy.

Facebook
YouTube