PODRĘCZNIKI DO RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa Autor Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia 1 a-c ks. dr Krzysztof. Mielnicki, Elżbieta Kondrak Podręcznik do religii dla klasy I  szkoły podstawowej „Poznaję Boży świat” Jedność AZ-11-01/18-Kl-4/20 2 a-c ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Podręcznik do religii dla klasy II  szkoły podstawowej ,,Odkrywam królestwo Boże” Jedność [brak numeru dopuszczenia] 3 a-c Dariusz Kurpiński,…

Continue Reading

Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 811) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje: Zasady wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych. Zasady udostępniania materiałów ćwiczeniowych. Obowiązki ucznia wynikające z korzystania…

Continue Reading

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I. Postanowienia ogólne Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły. Działalność biblioteki sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, ich wrażliwości społecznej oraz efektywnemu spędzaniu czasu wolnego przed i po zajęciach lekcyjnych. W bibliotece odbywają się lekcje, konkursy oraz realizowane są zadania statutowe nauczycieli bibliotekarzy i wszystkich pracowników…

Continue Reading

Rok szkolny 2020/2021 dobiegł końca!

25 czerwca rok szkolny 2020/2021 dobiegł końca! To rok bardzo trudny ze względu na panującą na świecie pandemię COVID-19, która wymusiła konieczność nauki zdalnej. Mimo to nasi uczniowie odnosili sukcesy w olimpiadach, konkursach, brali udział w akcjach charytatywnych, angażując się w życie społeczne. Jesteśmy z Was ogromnie dumni. Poniżej wykaz najlepszych z najlepszych: Najlepsi w…

Continue Reading

Wycieczka klasy 7b do Energylandii

W dniu 17.06.2021 r. uczniowie klas 7A i 7B wraz z wychowawczyniami, panią Alicją Jóźwiak-Głowacką i panią Patrycją Kozerą oraz opiekunami, panem Michałem Herszelem i panem Arkadiuszem Łuszczyńskim wybrali się na wycieczkę integracyjną do Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze. Podczas podróży nie zabrakło śmiechu i śpiewu, zaś w parku rozrywki nie straszne im były żadne…

Continue Reading

Gra terenowa wg pomysłu naszych uczniów

14 czerwca chętni uczniowie z klasy 8A, 8B, 8C i 7F wzięli udział w grze terenowej zorganizowanej dla uczczenia 100. rocznicy III powstania śląskiego. Tworzyli kilkuosobowe zespoły powstańcze, a zadania polegały na sprawdzeniu wiedzy historycznej, znajdowaniu i dekodowaniu zaszyfrowanych informacji, udzielaniu pierwszej pomocy. Gra przebiegała wg pomysłu A. Tyszkowskiego, J. Walczaka, B. Rzadkowskiego. Była jednym…

Continue Reading

Literacko o sporcie

Lena, Marcelina i Karolina odebrały nagrody w ogólnopolskim konkursie literackim „Siatkówka – sport, co łączy a nie dzieli”. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac z 37 szkół m.in. z Myślenic, Płocka, Helu, Szamotuł, Zwolenia, Kluczborka i Wołczyna. W 9. edycji konkursu uczniowie mieli do wyboru dwie kategorie – plastyczną oraz literacką. Ich zadaniem było przygotować…

Continue Reading

Pin It on Pinterest

Skip to content