Gra terenowa wg pomysłu naszych uczniów

14 czerwca chętni uczniowie z klasy 8A, 8B, 8C i 7F wzięli udział w grze terenowej zorganizowanej dla uczczenia 100. rocznicy III powstania śląskiego. Tworzyli kilkuosobowe zespoły powstańcze, a zadania polegały na sprawdzeniu wiedzy historycznej, znajdowaniu i dekodowaniu zaszyfrowanych informacji, udzielaniu pierwszej pomocy. Gra przebiegała wg pomysłu A. Tyszkowskiego, J. Walczaka, B. Rzadkowskiego. Była jednym…

Continue Reading

Literacko o sporcie

Lena, Marcelina i Karolina odebrały nagrody w ogólnopolskim konkursie literackim „Siatkówka – sport, co łączy a nie dzieli”. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac z 37 szkół m.in. z Myślenic, Płocka, Helu, Szamotuł, Zwolenia, Kluczborka i Wołczyna. W 9. edycji konkursu uczniowie mieli do wyboru dwie kategorie – plastyczną oraz literacką. Ich zadaniem było przygotować…

Continue Reading

XII Gminny Konkurs Wiedzy Religijnej – „Jan Paweł II – Wielki Polak”

31 maja 2021r. odbyła się XII już edycja Gminnego Konkursu  Wiedzy Religijnej, który ma swoją tradycję i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Jan Paweł II – Wielki Polak”. Celem tego konkursu jest przybliżanie uczniom sylwetek świętych, pokazanie im postaw godnych naśladowania, a także kształtowanie wartości chrześcijańskich.…

Continue Reading

Konkurs rozstrzygnięty

W miesiącu kwietniu został ogłoszony konkurs dla uczniów klas IV-VIII na stworzenie grafiki lub mema związanego z osobą patrona szkoły czyli  św. Jana Pawła II. Celem konkursu było  propagowanie myśli Papieża Polaka w formie współczesnej grafiki. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 18 maja 2021r, w dzień  101 rocznicy urodzin  Wielkiego Polaka . Jury w składzie: Przewodnicząca:…

Continue Reading

Harmonogram rekrutacji

Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata Początek:01.03.2021 godzina 00:00Koniec:31.03.2021 godzina 23:59 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata 01.04.2021 godzina 00:00 Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16.04.2021 godzina 00:00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki 23.04.2021 godzina 23:59 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26.04.2021 godzina 00:00

Continue Reading

Aneks nr 3

do dokumentu  „Procedury organizacji pracy w Zespole Szkół w Wołczynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Jednostek Systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”. ZMIANY W ORGANIZACJI ZAJĘĆ  KLAS I – III od 18.01.2021 r. Podczas zajęć w szkole obowiązują zasady określone w  procedurach organizacji pracy w Zespole Szkół w Wołczynie…

Continue Reading

Aneks nr 2

do dokumentu  „Procedury obowiązujące w Zespole Szkół w Wołczynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Jednostek Systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”. Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.11.2020 r. Organizacja  konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły w czasie nauki zdalnej. Maturzyści oraz uczniowie klasy VIII szkoły…

Continue Reading

Aneks nr 1

do dokumentu „Procedury obowiązujące w Zespole Szkół w Wołczynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Jednostek Systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”. Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.09.2020 r. Podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych dla nauczyciela jest 45 minut. Skróceniu do 30 minut  ulega czas pracy…

Continue Reading
Skip to content