Harmonogram rekrutacji

Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata Początek:01.03.2021 godzina 00:00Koniec:31.03.2021 godzina 23:59 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata 01.04.2021 godzina 00:00 Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16.04.2021 godzina 00:00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki 23.04.2021 godzina 23:59 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26.04.2021 godzina 00:00

Continue Reading

Aneks nr 3

do dokumentu  „Procedury organizacji pracy w Zespole Szkół w Wołczynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Jednostek Systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”. ZMIANY W ORGANIZACJI ZAJĘĆ  KLAS I – III od 18.01.2021 r. Podczas zajęć w szkole obowiązują zasady określone w  procedurach organizacji pracy w Zespole Szkół w Wołczynie…

Continue Reading

Aneks nr 2

do dokumentu  „Procedury obowiązujące w Zespole Szkół w Wołczynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Jednostek Systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”. Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.11.2020 r. Organizacja  konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły w czasie nauki zdalnej. Maturzyści oraz uczniowie klasy VIII szkoły…

Continue Reading

Aneks nr 1

do dokumentu „Procedury obowiązujące w Zespole Szkół w Wołczynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Jednostek Systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”. Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.09.2020 r. Podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych dla nauczyciela jest 45 minut. Skróceniu do 30 minut  ulega czas pracy…

Continue Reading

XII Międzyszkolny Konkurs Papieski

W dniu 23 kwietnia 2021 roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie, odbyła się XII edycja Międzyszkolnego Konkursu Papieskiego. Termin konkursu był przekładany kilkakrotnie od ubiegłego roku, kiedy zaczęła się walka z pandemią koronawirusa. Początkowo zgłosiło się kilka zaprzyjaźnionych szkół w naszym regionie. Niestety, ze względu na sytuację pandemiologiczną, większość z nich…

Continue Reading

Sukces plastyczny Leny – gratulujemy

Lena  Jaszczak – uczennica klasy 6a została wyróżniona kwalifikacją do wystawy  w XXIII Międzynarodowym  Konkursie Plastycznym pt. ,,Ludzie, ludziom zgotowali ten los”. To już powtórny sukces naszych uczniów w tym konkursie. W ubiegłym roku aż 5 uczniów zostało laureatami.  Jakub Bar i Zuzanna Jaszczak – uzyskali główne nagrody, Lena Jaszczak zdobyła wyróżnienie, natomiast Paulina i…

Continue Reading

Lista kandydatów do klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie w rekrutacji na rok szkolny 2021/22

L.p. Nazwisko i imię Numer wniosku Status kandydata 1 Szymon Adaszyński 2021/SP/00405 Zakwalifikowany 2 Elena Bednarz 2021/SP/00360 Zakwalifikowany 3 Hanna Białek 2021/SP/00327 Zakwalifikowany 4 Błażej Biskup 2021/SP/00375 Zakwalifikowany 5 Maja Bogalińska 2021/SP/00445 Zakwalifikowany 6 Lena Chrzanowska 2021/SP/00386 Zakwalifikowany 7 Liliana Cierkosz 2021/SP/00422 Zakwalifikowany 8 Aleksander Czarnota 2021/SP/00316 Zakwalifikowany 9 Piotr Duda 2021/SP/00356 Zakwalifikowany 10 Natalia…

Continue Reading