Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 811) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje: Zasady wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych. Zasady udostępniania materiałów ćwiczeniowych. Obowiązki ucznia wynikające z korzystania…

Continue Reading

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I. Postanowienia ogólne Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły. Działalność biblioteki sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, ich wrażliwości społecznej oraz efektywnemu spędzaniu czasu wolnego przed i po zajęciach lekcyjnych. W bibliotece odbywają się lekcje, konkursy oraz realizowane są zadania statutowe nauczycieli bibliotekarzy i wszystkich pracowników…

Continue Reading
Facebook
YouTube