„Szkoła jako fundament świata bez murów” – to tytuł realizowanego od roku 2019 projektu Erasmus+ w naszej szkole. Naszymi partnerami była Realschule w Emsdetten (D) i Andalou Lisesi w Finike(TR). Chwilkę temu zakończyliśmy ostatnią mobilność w Finike. To tu odbyło się całe podsumowanie projektu. Uczestnicy projektu od początku jego realizacji poznawali pojęcia stereotyp i uprzedzenie. Sami w momencie jego rozpoczęcia  mieli stereotypy i uprzedzenia względem  Niemców i Turków. Poszczególne wyjazdy na mobilności pokazały i nauczyły, że kontakt z innymi narodowościami, inną kulturą skutkuje poprawą relacji. Wspólne cele i zainteresowania pozbawiają  żywionych uprzedzeń. Zatem… Szanujmy różnorodność obecną na świecie, bo dzięki niej mamy tak szerokie horyzonty i możliwości! Poniżej relacja naszej mobilności w Turcji.

GRUPA ERASMUS+