Sekretariat główny          – budynek A – 7:00 – 15:00

Sekretariat uczniowski    – budynek A – 7:00 – 15:00

Sekretariat                        – budynek B – 8:00 – 14:00