Polisa seria EDU-AP numer 066954

Składka 90 zł  Suma ubezpieczenia 50 000 zł

Polisa seria EDU-AP numer 066908

Składaka 50 zł Suma ubezpieczenia 25 000 zł

data obowiązywania polisy i ochrony ubezpieczeniowej :

01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia EDU PLUS

Formularz do pobrania w sekretariacie Placówki

  • Telefonicznie poprzez Interrisk Kontakt tel. 22 212 20 12, tel. 22 575 25 25
  • Pisemnie na poniższy adres:

PRZEGR. POCZTOWA NR 334; 40-610 KATOWICE

Jakie dokumenty należy przygotować do złożenia roszczenia?

  • Wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia. (Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną)
  • kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  • protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny(opcjonalnie),
  • inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  • numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

W przypadku zgłaszania roszczeń z klauzuli dotyczącej zwrotu kosztów leczenia lub nabycia środków pomocniczych np.: stabilizatora – należy w celu udokumentowania zakupu przedstawić fakturę imienną na dziecko (osoba fizyczna ma możliwość zamiany paragonu na fakturę w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia paragonu).

Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia Państwu współpracy z firmą ubezpieczeniową w razie zaistnienia zdarzenia wypadkowego oraz uniknięcia błędów przy zgłoszeniach szkód wynikających z nieszczęśliwych wypadków, proszę o kontakt przed zgłoszeniem szkody.

Postaram się Państwu pomóc w procesie zgłaszania szkody jak i również w innych Państwa problemach związanych z ubezpieczeniami. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu

535 649 111  Rafał Adamski