gwarantem bardzo dobrej edukacji.

Baza Szkoły sprzyja wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań uczniów. Dwa budynki dydaktyczne, hala sportowa i sala gimnastyczna powodują, że nauka w naszej Szkole jest przyjazna uczniom. Korzystamy z nowoczesnej, wyposażonej w komputery bibliotekę i czytelnię,  sale lekcyjne, w których znajduje się sprzęt umożliwiający zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych w procesie edukacyjnym, siłownię, a także najnowocześniejszy kompleks boisk sportowych.