Kacper  – uczeń klasy VIIIa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wołczynie, dał się poznać jako osoba, która zawsze wzorowo wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Kacper  prezentuje  wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, nigdy nie uległ szkodliwym wpływom i nałogom, reprezentował klasę, szkołę w wielu konkursach, aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz szkoły, klasy – godnie reprezentował szkołę na zewnątrz.

Zawsze służył pomocą kolegom, szanował poglądy innych, dbał o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Godnie, kulturalnie zachowywał się w szkole i poza nią, okazywał szacunek innym osobom. Regularnie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się na zajęcia. Zawsze przygotowany i bardzo  aktywny na lekcjach. Uczeń otrzymuje najwyższe oceny  na sprawdzianach, kartkówkach czy wypowiedziach ustnych.  Kacper  przykładnie spełnia wszystkie obowiązki szkolne, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie, systematycznie wzbogacać swoją wiedzę. Wiedza Kacpra  znacznie wykracza poza zakres materiału programowego.

 W roku szkolnym  2019/2020 i 2020/2021 uzyskał:

 • I miejsce w województwie  w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny
 • wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 
 • tytuł laureata konkursu plastycznego na etapie ogólnopolskim – „Ikony popkultury”
 • I miejsce w województwie – tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym
 • tytuł finalisty (etap wojewódzki) w Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym
 • I miejsce (etap miejsko-gminny) w  konkursie plastycznym „Ilustracja do książki”
 • I miejsce (etap miejsko-gminny) w  Wojewódzkim Konkursie Historycznym
 • I miejsce (etap miejsko-gminny) w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym
 • I miejsce (etap miejsko-gminny) w Gminnym Konkursie o Janie Pawle II 
 • średnią ocen 6,0
 • tytuł Prymusa Szkoły 

Zawsze dociekliwy, rzetelny, wytrwały, punktualny i zdyscyplinowany, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialny za powierzone obowiązki. Jest wzorem do naśladowania.

Alicja Jóźwiak-Głowacka

Refleksje nauczycieli o pracy z wybitnym uczniem naszej szkoły  – Kacprem Domagałą

Kacper Domagała posiada bardzo dużą wiedzę biologiczną, którą nabywał z wielką pasją i zainteresowaniem już od pierwszych lekcji biologii i zajęć pozalekcyjnych. W trzecim etapie wojewódzkim Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego,  uzyskał 100% poprawnych odpowiedzi i zajął pierwsze miejsce w  województwie.

Wojewódzka Komisja Konkursowa Kuratorium Oświaty w Opolu, dnia 26 lutego 2021 roku, przyznała Kacprowi Domagale- tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Katarzyna Bugajska-Kopaniecka

Kacper Domagała to nietuzinkowy uczeń. Jest ambitny i systematyczny. Zawsze dąży do celu i dzięki swojej pracowitości osiąga to, co sobie zamierzył. Warto podkreślić także, że przy wszechstronnych uzdolnieniach odznacza się także wysoka kulturą osobistą. Móc pracować z takim uczniem to wielka przyjemność.

Anna Kunicka

Kacpra Domagałę uczyłem tylko przez rok i było to niesamowite doświadczenie. Po raz pierwszy spotkałem się z tak pracowitym uczniem, dla którego nauka stanowi przyjemność i nie jest obowiązkiem, a codziennością wpisaną w rytm jego dnia. Nigdy nie narzekał, nie był zmęczony i nie uważał czasu z książką za czas stracony. Jego dociekliwość, chęć poznawania nowych zagadnień była godna podziwu. Osiągał wspaniałe wyniki w nauce, co oczywiście okupione było ciężką, ale jakże satysfakcjonującą dla niego pracą. Chociaż w jego przypadku trudno nazwać to pacą. Była to raczej potrzeba wynikająca z chęci poznania i doświadczenia, a nowo zdobytą wiedzę traktował jak swego  rodzaju nagrodę za długie godziny spędzone z podręcznikiem czy ze mną w czasie kółka, które prowadziłem na jego wyraźną prośbę.

Cieszę się, że mogłem spędzić z Kacprem ubiegły rok szkolny, nie tylko na lekcji, ale także na kółku, obserwując ciężką pracę i jej owoce .,,Ciężką pracą ludzie się bogacą” tak brzmi popularne niegdyś przysłowie w myśl którego Kacper jest już bardzo bogatym młodym człowiekiem, któremu życzę dalszych sukcesów, bo w pełni na nie zasługuje.

Krzysztof Mozgawa

Kacper to wybitny uczeń, który obok wspaniałych wyników w nauce ma swoje pasje i to co go wyróżnia bardzo wysoką kulturę osobistą. Jest niezwykle pracowity i cieszy się każdym swoim sukcesem. Zapewne praca z takim uczniem przynosi wiele satysfakcji. Życzę naszej szkolnej społeczności jak najwięcej takich uczniów.

Dyrektor Zespołu Szkół w Wołczynie

mgr Ewa Włos

Pin It on Pinterest

Skip to content