Programowanie jest trzecim najbardziej znanym językiem tuż po języku ojczystym i języku angielskim. Mówi się nawet, że jest to język przyszłości, w której najbardziej pożądanymi zawodami będą specjaliści baz danych, IT i robotyki.

W naszej Szkole dodatkowe zajęcia Programowania i Robotyki realizujemy już od najmłodszych klas. Uważamy, że najlepszym sposobem na naukę jest zabawa. Im szybciej rozpocznie się naukę, tym łatwiej w późniejszych latach dziecko będzie sobie radziło z przyswajaniem sobie wiedzy technicznej dotyczącej programowania i nie tylko. Dlatego już uczniowie pierwszych klas bawią się robotami nieświadomie rozwijając umiejętność analitycznego myślenia i zdolności matematyczne.

Programowanie wykształca w dziecku umiejętność kreatywnego poszukiwania wielu rozwiązań danego problemu. Bardzo dużą rolę odgrywa tu pomysłowość, która często jest kluczem do znalezienia rozwiązania. Dzięki pracy w grupach dzieci rozwijają w sobie umiejętność współpracy i komunikowania się z innymi.

Pin It on Pinterest