Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna nr 428/2021 r. z dnia: 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn na rok szkolny 2021/2022 w dniu 1 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas I na rok szkolny 2021/22.

Z powodu panującej od dłuższego czasu epidemii COVID – 19 oraz wprowadzonych obostrzeń sanitarnych w placówkach oświatowych organ prowadzący szkołę zdecydował, że tegoroczna rekrutacja do klas pierwszych odbędzie się elektronicznie, za pomocą formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej: https://wolczyn.rekrutacje.edu.pl.

Szczegółowa instrukcja logowania do systemu dla rodziców, kryteria naboru oraz pełny harmonogram rekrutacji do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn dostępne są na stronie internetowej systemu rekrutacji. Przypominamy, że o przyjęciu dziecka do placówki oświatowej nie decyduje kolejność złożenia wniosku.

Osoby zamieszkałe w obwodzie Szkoły zgłaszają dziecko do klasy I, natomiast pozostali składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.


Dokumenty do pobrania:

Pin It on Pinterest