20 września 2021r., uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskiej akcji „ Sprzątania świata”, która przebiegała pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

Wykazując postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne, uczniowie z klasy 2a,2b,2c wraz z wychowawcami wyruszyli „sprzątać świat”- tereny wokół szkoły.

Uczniowie z klasy 4a,4b,4c pod opieką nauczyciela przyrody, zbierali i segregowali odpady z ulicy Leśnej, Kościuszki i  Osiedla Młodych. Wzmacniając edukację ekologiczną w szkole, w ramach lekcji biologii  w klasach piątych, szóstych, siódmych i ósmych odbyły się zajęcia edukacyjne : Mój ekologiczny dom- jak ograniczyć odpady.

Pin It on Pinterest

Skip to content