Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Dzięki niemu system władzy, jej kontrola i wybór jest unormowany. Obywatele mają prawa i wolności,  i mogą dochodzić swoich praw w sądach. Pierwsza polska Konstytucja powstała 3 maja 1791 roku i była pierwszą  w Europie, a drugą na świecie. Już kilka dni po jej uchwaleniu  przez Sejm Wielki dzień 3 Maja został uznany za święto narodowe.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił konstytucję. Było to bardzo ważne wydarzenie. Żeby zrozumieć znaczenie tego wydarzenia należy zacząć od roku 1772-ego. Był to tragiczny czas w naszych dziejach, czas sojuszu Rosji, Austrii i Prus, który zaowocował pierwszym rozbiorem. Polsce zabrano znaczną część swego terytorium.

Pod koniec XVIII-ego wieku dla ratowania ginącej Ojczyzny zebrał się w Warszawie Sejm Wielki. W dniu 3 maja 1791 roku uchwalił Ustawę Rządową zwaną potocznie Konstytucją 3 Maja. Była to druga, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, nowoczesna ustawa zasadnicza, która regulowała podstawy ustroju Polski. Znosiła liberum veto i wolną elekcję, wprowadziła dziedziczność tronu. Umocniła  władzę centralną i ograniczyła wpływy magnaterii. Uznawała konieczność utrzymania stutysięcznej armii. Miała stać się fundamentem pod budowę nowoczesnego i silnego państwa polskiego.

Czy naród polski ucieszył się z uchwalenia Konstytucji?

Konstytucja 3 Maja, została entuzjastycznie przyjęta przez większość Polaków. Mieszkańcy Warszawy przez cały dzień wznosili okrzyki „wiwat król, wiwat naród, wiwat konstytucja”. Świętowano nie tylko w Warszawie.

Niestety, w tym samym czasie na kresach Rzeczypospolitej w miasteczku Targowica zbierali się magnaci dążący wraz z Katarzyną II do obalenia nowego ustroju. Kilka miesięcy później przejęli władzę, unieważniając większość ustaw Sejmu Wielkiego. Był to zarazem moment rozpoczynający ostateczny upadek Rzeczypospolitej.

W okresie międzywojennym dzień 3 maja został uznany za święto narodowe. W czasie II wojny światowej Święto 3 Maja było obchodzone przez oddziały partyzanckie. W tym dniu urządzano uroczyste składanie przysięgi i nadawano odznaczenia. Prasa podziemna drukowała artykuły poświęcone uchwaleniu konstytucji majowej.

 W Polsce Ludowej nie obchodzono tego święta. Dopiero Sejm Trzeciej Rzeczpospolitej przywrócił Polakom to narodowe święto. Uczniowie tego dnia nie mają lekcji, a rodzice nie idą do pracy by godnie świętować rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja .                                .