W zajęciach w ramach TYGODNIA PROFILAKTYKI (28.09.2020-2.10.2020) uczestniczyło 346 uczniów, w tym 277 uczniów szkoły podstawowej oraz 69 licealistów. Podczas spotkań uczniowie przejawiali zainteresowanie poruszanymi treściami, byli aktywni i otwarci, dzielili się swoimi przeżyciami, doświadczeniami.
         Uczniowie klas ósmych oraz drugich LO uczestniczyli w programie profilaktycznym „Odlot-Dokąd„, którego celem było uświadomienie młodzieży, jakim złem są narkotyki. Realizator przedstawił czynniki sprzyjające wejściu w nałóg, pokazał zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem. Dochodziło do poruszenia wśród uczniów, którzy słuchali świadectwa osoby, która brała narkotyki.

         Uczniowie klas siódmych na podstawie fragmentów filmu „Najlepszy” wzięli udział w pogadance profilaktycznej z pedagogami szkolnymi nt. zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi. Natomiast siedem wybranych klas uczestniczyło w spotkaniach z funkcjonariuszami Policji nt. odpowiedzialności prawnej młodzieży, zagrożeń związanych z używkami, najczęściej spotykanymi niewłaściwymi zachowaniami wśród nieletnich.

         Wielu uczniów ma jedynie powierzchowną wiedzę na temat substancji uzależniających, często bazują na mitach, brak im wiedzy merytorycznej, stąd konieczność edukowania dzieci i młodzieży.

        
         Dziękujemy za pomoc i wsparcie pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy organizacji Tygodnia Profilaktyki.

Pin It on Pinterest