• Działania, jakie podejmujemy służą przygotowaniu naszych uczniów do życia w nowoczesnym, zmieniającym się świecie.
  • W naszych działaniach staramy się łączyć tradycje z nowoczesnością.
  • Kształcimy i wychowujemy młodych obywateli Europy świadomych przynależności do rodziny, regionu, kraju, świata. Ludzi otwartych, zdolnych do twórczego myślenia, prawych i odpowiedzialnych, potrafiących łączyć, a nie dzielić.