W bieżącym roku szkolnym szkoła rozpoczęła realizację dwuletniego międzynarodowego  projektu współpracy szkół w ramach programu Erasmus +

Oprócz tego w szkole realizowane są inne projekty edukacyjne o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym skierowane zarówno do uczniów jak i nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Pin It on Pinterest

Skip to content