lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.
Wychowywać, to znaczy również – z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości, które nadają życiu sens i wypełniają je treścią.

Phil Bosmans