Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.( Dz. U. z 2016 r., poz.59) Zarządzenie nr 618/2022 Burmistrza Wołczyna z dnia 27 stycznia 2022 r. Uchwała nr XXXII/202/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie § 1. Postanowienia ogólne Zapisy…

Continue Reading

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WOŁCZYNIE (rok szkolny 2021/22)

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich. Jan Paweł II…

Continue Reading

Pin It on Pinterest