Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.( Dz. U. z 2016 r., poz.59) Zarządzenie nr 618/2022 Burmistrza Wołczyna z dnia 27 stycznia 2022 r. Uchwała nr XXXII/202/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie § 1. Postanowienia ogólne Zapisy…

Continue Reading

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WOŁCZYNIE (rok szkolny 2021/22)

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich. Jan Paweł II…

Continue Reading

PODRĘCZNIKI DO RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa Autor Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia 1 a-c ks. dr Krzysztof. Mielnicki, Elżbieta Kondrak Podręcznik do religii dla klasy I  szkoły podstawowej „Poznaję Boży świat” Jedność AZ-11-01/18-Kl-4/20 2 a-c ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Podręcznik do religii dla klasy II  szkoły podstawowej ,,Odkrywam królestwo Boże” Jedność [brak numeru dopuszczenia] 3 a-c Dariusz Kurpiński,…

Continue Reading

Harmonogram rekrutacji

Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata Początek:01.03.2021 godzina 00:00Koniec:31.03.2021 godzina 23:59 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata 01.04.2021 godzina 00:00 Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16.04.2021 godzina 00:00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki 23.04.2021 godzina 23:59 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26.04.2021 godzina 00:00

Continue Reading

Aneks nr 3

do dokumentu  „Procedury organizacji pracy w Zespole Szkół w Wołczynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Jednostek Systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”. ZMIANY W ORGANIZACJI ZAJĘĆ  KLAS I – III od 18.01.2021 r. Podczas zajęć w szkole obowiązują zasady określone w  procedurach organizacji pracy w Zespole Szkół w Wołczynie…

Continue Reading

Aneks nr 2

do dokumentu  „Procedury obowiązujące w Zespole Szkół w Wołczynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Jednostek Systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”. Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.11.2020 r. Organizacja  konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły w czasie nauki zdalnej. Maturzyści oraz uczniowie klasy VIII szkoły…

Continue Reading

Pin It on Pinterest