Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁCZYNIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Wołczynie, ul. Rzeczna 6  I. Określenie stanowiska urzędniczego        Starszy inspektor lub specjalista do spraw BHP. II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania: Niezbędne Jest obywatelem polskim. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni…

Continue Reading

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁCZYNIE  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Wołczynie, ul. Rzeczna 6. I. Określenie stanowiska urzędniczego        Specjalista do spraw kadr. II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania: Niezbędne Wykształcenie wyższe. Minimum 3 miesięczny staż pracy w administracji samorządowej, w tym doświadczenie w zakresie kadr. Obywatelstwo…

Continue Reading