W roku szkolnym 2023/2024 obowiązują następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II:
  • 30-31.10.2023 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 22.12.2023 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 02.05.2024 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 14-16.05.2024 – egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
  • 30.05.2024 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
 • Liceum Ogólnokształcące:
  • 30-31.10.2023  – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 22.12.2023 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 02.05.2024 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 7-9.05.2024 – egzamin maturalny – część pisemna
  • 15-16.05.2024  – w czasie egzaminu ósmoklasisty
  • 31.05.2024 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
Facebook
YouTube