W roku szkolnym 2022/2023 obowiązują następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II:
  • 13.10.2022 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 31.10.2022 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 02.05.2023 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 23-25.05.2023 – egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
  • 9.06.2023 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
 • Liceum Ogólnokształcące:
  • 13.10.2022  – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 31.10.2022 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 02.05.2023 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
  • 4-5.05.2023 – egzamin maturalny – część pisemna
  • 8.05.2023    – egzamin maturalny – część pisemna
  • 09.06.2023 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej