Data 22 listopada 2022r. przeszła do historii naszej szkoły jako chwila ważna, niezwykła i piękna. W tym dniu obchodziliśmy bowiem Święto Patrona połączone z obchodami Święta Niepodległości oraz z poświęceniem i przekazaniem sztandaru szkole.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 mszą św. w kościele świętej Teresy w Wołczynie, którą celebrował Biskup Kaliski Damian Bryl. Dokonał on również poświęcenia sztandaru. W wygłoszonej homilii zachęcił zebranych do brania przykładu z Wielkiego Polaka Jana Pawła II, patrona naszej szkoły. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy, w oficjalnym szyku, ze sztandarem niesionym przez Poczet Sztandarowy Rodziców, udali się do budynku szkoły na dalsze części uroczystości.

W swoich progach gościliśmy licznie przybyłych gości m.in. Biskupa Kaliskiego Damiana Bryla, Opolskiego Kuratora Oświaty Michała Sieka, Wicestarostę Kluczborskiego Lesława Czernika, Burmistrza Miasta Wołczyna Jana Leszka Wiącka, Wiceburmistrza Bogusława Adaszyńskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Antkowiaka, Poczet Związku Sybiraków z Kluczborka, dyrektorów i kierowników jednostek samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych, prezesów i dyrektorów firm działających na terenie naszej gminy, przewodników duchowych parafii.

 

Po mszy świętej, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Damian Bryl, poświęcił w budynku B nowo utworzoną salę tradycji. Znalazły się tam pamiątki i wspomnienia związane z historią Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. Tam też zostały odprowadzone w stan spoczynku sztandary tychże szkół.

Prawie 30 lat temu papież Jan Paweł II w encyklice „Veritatis splendor” przypomniał o trzech wartościach, bez których w naszym życiu wieje pustką – o Miłości, Wolności i blasku Prawdy. To właśnie ten BLASK PRAWDY stał się hasłem tegorocznego XXII Dnia Papieskiego i myślą przewodnią Święta Patrona.

 

Następnie nadszedł doniosły moment, na który cała społeczność szkolna czekała z niecierpliwością. Przewodnicząca Rady Rodziców p. Aneta Szpak przekazała na ręce Dyrektora Zespołu Szkół p. Ewy Włos – sztandar jako symbol tradycji i szacunku dla człowieka, honoru i wartości.

Pani dyrektor Ewa Włos, przekazała sztandar przewodniczącemu Samorządu Szkolnego Jakubowi Mordarskiemu, a ten przyjął go obiecując, że uczniowie nie splamią Jego honoru i otoczą szacunkiem. Nastąpiła krótka prezentacja, by zebrani mogli zobaczyć awers i rewers.

Następnie, w swoim przemówieniu p. dyrektor nawiązała do wartości, które przyświecały dzisiejszemu wydarzeniu, do Miłości, Wolności i blasku Prawdy. Zwróciła uwagę, że „Wolność” to jedno z najbardziej kruchych i delikatnych wartości. Dlatego byśmy mogli żyć w miłości, pokoju i wolności, musimy pamiętać, że Miłość i Prawda zawsze zwyciężą.

 

Jesteśmy wielką rodziną, wspólnotą przyjaciół, którzy potrafią sobie pomagać. Świat nas potrzebuje. Potrzebuje dobroci i miłości, żeby nie osunąć się w nicość. Niech ten blask prawdy kieruje naszymi czynami, a sztandar od dzisiejszego dnia stanie się symbolem szkoły, wpisze się w nasz ceremoniał szkolny, w uroczystości, które odbywać się będą z jego udziałem.

 

Punktem, który na stałe wpisał się w obchody Dnia Patrona, jest rozstrzygnięcie organizowanych z tej okazji konkursów: literackiego, plastycznego oraz Biegu Patrona. Młodzi poeci, artyści i sportowcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Fundatorem cennych nagród był Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, którego dyrektorem jest ks. prałat dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW. Nagrody zostały one wręczone przez dostojnych gości.

Jak co roku, z okazji Dnia Papieskiego nasi uczniowie kwestowali na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia, czyli na rzecz fundacji, która wspiera kształcenie wybitnie uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin. Udało się uzbierać 3910,41 zł i 10 euro.

 

W dalszej części uroczystości nie zabrakło słów skierowanych do publiczności. Głos zabrali:
* Ekscelencja ksiądz Biskup Damian Bryl
* Opolski Kurator Oświaty pan Michał Siek
* Wicestarosta Kluczborski – pan Lesław Czernik
* Burmistrz Wołczyna – pan Jan Leszek Wiącek.

 

Następnie Dyrektor Zespołu Szkół p. Ewa Włos podziękowała wszystkim znamienitym gościom, a w szczególności fundatorom – Radzie Rodziców SP im. Jana Pawła II w Wołczynie słowami: „Dzisiejsza uroczystość, to zasługa wielu osób. Dzięki Wam możemy być w tym miejscu. To dzięki Waszej hojności nasza szkoła zyskuje cenny dar, dar nieoceniony – SZTANDAR”.

Całą ceremonię uświetniły występy muzyczne naszych uczniów i gościa specjalnego pana Mariusza Buczka z zespołem EX AMINO.

 

Zwieńczeniem uroczystości było wypuszczenie przez uczniów białych i żółtych balonów, które miały symbolizować barwy papieskie.

 

Uroczystości towarzyszyła wystawa pod hasłem: „Jan Paweł II w Kolumbii”, którą udostępnił nam Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Jego dyrektorem jest ks. prałat dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW. Prace zostały wyeksponowane obok Sali Tradycji w budynku A.

Prowadzący pożegnali zebranych słowami: „Niech ten symboliczny gest doda nam skrzydeł i poprowadzi ku wyżynom. Pamiętajmy, że zawsze po chwilach trudnych przychodzą chwile radości. Cieszmy się więc każdym dniem, nie traćmy nadziei. Uczmy się uniwersalnych wartości płynących z nauczania Ojca Świętego, aby nigdy nie zabrakło w naszym życiu wiary, blasku prawdy i miłości”.

 

Dyrektor Zespołu Szkół p. Ewa Włos pragnie serdecznie podziękować całemu Zespołowi ds. Patrona i wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację tego doniosłego dla szkoły wydarzenia.

Pin It on Pinterest