17 września delegacje ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącego oddali hołd bohaterom poległym podczas niespodziewanego ataku na Polskę, przy Pomniku Pamięci Polaków Poleglych w 60-tą rocznicę zakończenia II wojny światowej. 17 września 1939r. zgodnie z radziecko – niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który obowiązywał do końca 1945 roku. Polacy nie byli na to przygotowani. 

W tym roku szkolnym, z uwagi na trwająca pandemię koronawirusa nie mieliśmy możliwości upamiętnienia tego dnia podczas uroczystego apelu tak, jak w poprzednich latach.