Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydataPoczątek:
01.03.2021 godzina 00:00
Koniec:
31.03.2021 godzina 23:59
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata01.04.2021 godzina 00:00
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych16.04.2021 godzina 00:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki23.04.2021 godzina 23:59
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych26.04.2021 godzina 00:00
Facebook
YouTube