29 listopada b.r. reaktywowaliśmy szkolne Kulturalia, które po raz pierwszy miały miejsce w 2002 r., a tegoroczne były już XXIX. Chcemy wrócić do tej pięknej tradycji poświęconych kulturze spotkań społeczności szkolnej z mieszkańcami gminy. Wczorajsze Kulturalia były o tematyce patriotycznej, wspomnieniowej – jak na melancholijny listopad przystało. Wspominaliśmy tych, którzy odeszli od nas w 2023 r., wśród nich ojca Czesława Wronę i Elżbietę Zabłocką. O tematyce patriotycznej imprezy przesądziły rocznice mijającego miesiąca – odzyskania niepodległości i wybuchu powstania listopadowego. Widzowie obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klas trzecich przygotowany pod opieką pań G. Mrozek i J. Chałubiec oraz występy solistek z klas pierwszych, nad którymi czuwała pani M. Tymczyszyn. Dopełnieniem całości były utwory muzyczne Marka Grechuty. W rolę profesjonalnych konferansjerów wcielili się uczniowie liceum. Gości poczęstowano ciasteczkami upieczonymi przez uczniów klas 6. i 7., udekorowanych biało-czerwono.

Serdecznie dziękujemy naszym Gościom, Rodzicom, którzy wczoraj zaszczycili nas swoją obecnością. Liczymy na Państwa obecność na jubileuszowych XXX Szkolnych Kulturaliach.

Facebook
YouTube