Dnia 23 września 2021 roku w Zespole Szkół w Wołczynie odbyła się uroczystość przyjęcia Pierwszoklasistów w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie. Uroczystość została zorganizowana przez wychowawczynie klas pierwszych: Panią Grażynę Mrozek, Panią Dorotę Pizuńską i Panią Justynę Chałubiec.

Pierwszoklasiści przedstawili wspaniale przygotowany program artystyczny podczas którego śpiewali piosenki
i tańczyli oraz recytowali wiersze. Następnie w obecności rodziców i zaproszonych gości złożyli uroczyste ślubowanie. Po akcie ślubowania Pani Dyrektor Ewa Włos dokonała aktu pasowania każdego Pierwszoklasisty na ucznia naszej szkoły, a wicedyrektorki – Pani Ewa Rogoża oraz Pani Alicja Dąbrowska-Kelniarz wręczyły dyplomy i upominki.

Od tego momentu Pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej a słowa naszego patrona Jana Pawła II – „Każde dziecko jest słońcem, które wschodzi… nadzieją, która rozkwita na nowo„- niech towarzyszą im oraz ich rodzicom każdego dnia.

Pin It on Pinterest

Skip to content